Debutul şcolaritatii reprezintă o schimbare majoră în viaţa copiilor şi a familiei,având o multiplă implicare socială. Este posibil şi trebuie ca şcoala să răspundă cerinţelor de a asigura un tineret bine pregătit, oferind şanse egale de studiu şi de dezvoltare a capacităţii intelectuale, sprijinindu-i pe elevi să-şi utilizeze optim potenţialul nativ.
Prezentul se transformă cu viteză în viitor, tot comportamentul nostru va avea consecinţe faste sau, după caz nefaste în timp.
Societatea contemporană, caracterizată printr-un ritm accelerat de evoluţie şi implicit prin adâncirea interdependenţelor dintre componentele sale, cu consecinţe dintre cele mai profunde asupra devenirii umane, impune în mod firesc prefigurarea unor masuri şi adaptarea unor soluţii educative în concordanţă cu esenţa şi sensul dezvoltării ei.
De-a lungul evoluţiei istorice, intre societate şi educaţie a existat un raport de determinare şi influenţare reciprocă.
Profundele transformări în cadrul revoluţiei din ştiinţă şi tehnică se regăsesc şi în planul teoretizării pedagogice prin elaborarea unor teze şi idei menite să sugereze soluţii în domeniul practicii educative.
Pot fi menţionate în acest sens o gamă largă de reflecţii teoretice, potrivit cărora educaţia este factorul principal al progresului social, ca problematica educaţiei devine una din preocupările centrale ale zilelor noastre, ca investiţie în formarea personalităţii umane, respectiv- investiţia în educaţie, în învăţământ şi în cercetarea pedagogică este de o importanţă vitală pentru progresul unei naţiuni; că a gândi la viitor, inseamnă a manifesta preocupare fată de prezentul educaţional.
Idealul educaţional al societăţii stipulează valorificarea şi desăvârşirea potenţialului uman în vederea formării unei personalităţi armonioase şi creatoare, capabilă să exercite rolurile cu care societatea o va investi. Dobândirea armoniei interioare prin dezvoltarea şi integrarea diferitelor componente ale personalităţii, concomitant cu asigurarea unui echilibru social şi a unui schimb continuu de informaţii cu mediul extern caracterizează în esenţă acest ideal.

Educatie/ societate

Comments

0 comentarii la „Educatie/ societate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.